top of page

Wed, 29 May

|

St Grwst's Church

Drop in Workshops with Mr Phormula

Beat-boxing workshops with Mr Phormula

Drop in Workshops with Mr Phormula
Drop in Workshops with Mr Phormula

Time & Location

29 May 2024, 10:00

St Grwst's Church, Church St, Llanrwst LL26 0LE, UK

About the event

Iawn! We're really excited to welcome Mr Phormula (Welsh beat-boxer and rapper extraordinaire) to St Grwst's Church for some FREE drop in sessions during half term week on Wednesday 29th May.

There's a morning session between 10am and 12pm aimed at primary school kids (Sesiwn Fach) and an afternoon session between 1pm and 3pm aimed at teenagers (Sesiwn Fawr).

Pop the date in your diary now, and bring your friends (and mums and dads are welcome too!).

Iawn! Rydym yn gyffrous iawn i groesawu Mr Phormula (bît-bocsiwr a rapiwr rhyfeddol o Gymru) i Eglwys Sant Grwst ar gyfer rhai sesiynau galw heibio AM DDIM yn ystod wythnos hanner tymor ar ddydd Mercher 29ain Mai.

Mae sesiwn foreol rhwng 10yb a 12yp wedi ei anelu at blant ysgol gynradd (Sesiwn Fach) a sesiwn prynhawn rhwng 1yp a 3yp wedi ei anelu at yr arddegau (Sesiwn Fawr).

Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur nawr, a dewch â'ch ffrindiau (ac mae croeso i famau a thadau hefyd!).

Share this event

bottom of page